Montaż hamulca

Jak prawidłowo przeprowadzić montaż hamulca do bębna wyciągarki

Widok hamulca w stanie nie naprężonym. Górny i dolny stożek nie przesuwają się względem siebie.

Przesuwamy górny stożek w dół w kierunku dolnego stożka.

Trzymając dolny stożek obracamy górny stożek w prawo o 180°. Sprężyna hamulca napina się (stożek ma tendencje do powracania). W stanie naprężonym przesuwamy górny stożek do góry. Skrzydełka hamulca schodzą się i są w jednej linii.

Do mechanizmu hamulca będącego w stanie napiętym dokładamy okładziny cierne hamulca. W takim stanie naprężonym (hamulec z okładzinami) wsuwamy cały zestaw do bębna.

UWAGA! Hamulec należy tak włożyć do bębna by w sześciokątne gniazdo znajdujące się w dolnym stożku wzeszła sześciokątna ośka.

  • 1. bęben
  • 2. hamulec włożony do bębna
  • 3. zbierak
  • 4. garby w zbieraku
  • 5. okładzina hamulca
  • 6. garb zbieraka po włożeniu na hamulec
  • 7. rozchylone skrzydełka hamulca
  • 8. bęben

Hamulec po włożeniu do bębna ulega lekkiemu rozprężeniu, skrzydełka rozchylają się o kąt ok. 20°- 45°. Na tak włożony hamulec należy nałożyć zabierak łączący hamulec z osią silnika.

UWAGA! Wypusty zabieraka muszą się znaleźć pomiędzy skrzydełkami które są po przeciwnych stronach. Włożenie zabieraka między skrzydełka które się rozchyliły spowoduje uszkodzenie układu napędowego wyciągarki.